برنامه نویسان هرگز ثروتمند نمی شوند اگر مطالب این ویدئو را ندانند!!​

استراتژی منحصر بفرد با تفکر نداشتن راه برگشت

راز تفکر و پیشرفت اپل در برابر IBM

برای شروع برنامه نویسی کدام زبان را انتخاب کنم؟

چرا دانشگاه را نباید جدی گرفت؟