مطالب توسط توسعه گر

برنامه نویسان هرگز ثروتمند نمی شوند اگر مطالب این ویدئو را ندانند!!​

چرا دیجی کالا سی شارپ را ترک کرد ؟

تفاوت بین زندگی نباتی و زندگی پویای یک برنامه نویس

رادیو توسعه گر – خیانت دانشگاه به برنامه نویسان

استراتژی منحصر بفرد با تفکر نداشتن راه برگشت

برای شروع برنامه نویسی کدام زبان را انتخاب کنم؟

باید مکانیزم طبیعی ذهن تان را فعال کنید

چرا دانشگاه را نباید جدی گرفت؟